FORO AUTISMO: Manifiesto de Minerva

MANIFESTO DE MINERVA Dirigido al Hble. Sr. Boi Ruiz i García, Conseller de Salut; a la Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, Consellera d’Ensenyament; y a la Hble. Sra. Neus Munté i Fernández, Consellera de Benestar Social i Família; de la Generalitat de Catalunya Y en respuesta a la campaña de la